TYÖPAIKAN OMA PERSONAL TRAINER

Liikkuminen ja liikunta osana hyvää työpäivää

Työn parissa vietetään aikaa vuosittain noin 1600 tuntia, suurin osa tästä ajasta istuen. Työpäivään sisältyvällä liikkumisella ja kaikella liikunnan harrastamisella voidaan edistää hyvinvointia merkittävästi. Liikkuminen ja liikunta tulisi saada luontevasti osaksi jokaisen työntekijän arkea. 

"PT:nä autan ihmisiä parantamaan omaa hyvinvointia laadukkaan liikunnan ja ravitsemuksen kautta. Minulle on tärkeää että ihmiset voivat niin henkisesti kuin fyysisesti hyvin ja jaksavat sitä kautta paremmin työn ja arjen kuormittavuutta."

Paljon istumista sisältävässä työssä liikkumisen ja liikunnan edistämisen suositukset korostavat istumisen tauottamista, tuki- ja liikuntaelimistön vahvistamista ja rentouttamista, vireystilan ylläpitämistä sekä palautumista. Istumatyössä terveyden ylläpitämiseksi riittää terveysliikuntasuosituksen mukainen liikunta, mikä tarkoittaa 2,5 h reipasta sydämen sykettä nopeuttavaa liikuntaa (uinti, sauvakävely, jumppa, tanssi ja retkeily) ja 2 h lihaskuntohartusta (kuntosali, porraskävely, raskaat pihatyöt).

"Päätetyöläisen selän ja niska-hartian kivut eivät poistu pysyvästi pelkällä hieronnalla ja käsien pyörittelyllä. Ylävartalon lihakset vaativat systemaattista lihasvoimaharjoittelua, mikä vahvistaa selän tukilihaksia ja elvyttää verenkiertoa sekä parantaa ryhtiä."   

Yrityksen oma Personal Trainer

 • Tukee henkilöstön työssä jaksamista ja sitä kautta yrityksen kasvua ja kehitystä. 
 • Sopii kaikille yrityksille, jotka haluavat panostaa tulevaisuuteen sekä parantaa työntekijöiden työssä jaksamista, viihtyvyyttä ja henkilöstökokemusta. 
 • Kohentaa työnantajamielikuvaa, joka haluaa panostaa työntekijöiden hyvinvointiin. Oikeasti!

Henkilökohtaiset valmennukset takaavat oikeanlaisen lähestymistavan fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin kohentamiseen. Personal trainer -valmennuksissa pystytään huomioimaan yksilölliset tarpeet.  


Miten työpaikallasi liikutaan ? (lähde THL)

Arvioi työpaikkasi liikunnan ja liikkumisen käytäntöjä

 • Liikunnan ja liikkumisen edistäminen on osa työpaikan toimintatapaa.
 • Liikuntaa harrastetaan ja liikutaan yhdessä.
 • Liikunnassa ja liikkumisessa otetaan huomioon työn ominaispiirteet.
 • Liikuntaa ja liikkumista suunnitellaan yhdessä työterveyshuollon tai muun terveydenhuollon kanssa.
 • Liikuntaa ja liikkumista sisältyy ergonomian parantamiseen, stressin- tai painonhallintaan.
 • Liikunta ja liikkuminen huomioidaan eri työympäristöissä, kuten lähi-, etä- ja hybridityössä.


Valmennuksen hyödyt yritykselle ja sen henkilöille:

 • Tuottoisat työntekijät - lisää energisyyttä ja virtaa työyhteisöön, 

Hyvinvoiva työhenkilöstö on terve, sitoutunut ja motivoitunut sekä täynnä virtaa ja ideoita. Liikunnalla ja hyvällä ruokavaliolla on tutkitusti vaikutusta ihmisten energisyyteen. Liikunta ja hyvä ravitsemus auttaa palautumaan mm. Parempien yöunien muodossa. 

 • Lisää positiivista virettä

Liikkuva ja hyvinvoina ihminen luo ymprälleen hyvää fiilistä ja vireyttä energisyytensä ja positiivisuutensa kautta

 • Parempi työilmapiiri

Hyvinvoiva henkilöstö saa aikaan hyvän työilmapiirin, mikä auttaa työssä jaksamista. Tämä näkyy myös positiivisesti työnantajamielikuvissa.

 • Lisää innpovatiivisuutta ja tuottavuutta

Liikkuva ja hyvinvoiva ihminen on tuottelias ja innovatiivinen.

 • Konkreettisia kustannussäästöjä

Hyvinvoivalla henkilöstöllä on vähemmän sairaspoissaoloja, joka työ yrityksille selkeitä kustannussäästöjä vuositasolla. Työkykyyn ja työhyvinvointiin sijoitetut eurot tulevat moninkertaisena takaisin. 

 • Kohentunut työnantajamielikuva

Hyvinvointisatsaukset tuovat tuovat yritykselle kilpailuetua myös kohentuneen työnantajamielikuvan ja henkilöstötyytyväisyyden kautta.


 

Ota yhteyttä ja mietitään yrityksellesi paras ratkaisu!